Финансова криза и хамалски услуги.

Връзката между икономическата криза и сектора хамалски услуги е факт.  Всички в България вече сме наясно, че икономиката на страната ни и като цяло световната се намират в безпрецедентна за съвремието ни финансова и кредитна криза. Като цяло най- уязвим се оказа стрoителният сектор и всички съпътстващи го дейности. Наистина не беше нормално банковият служител да [...]