Хамали Студенти

Както сигурно сте забелязали, една от най-често срещаните рекламки по печатните медии е следната: "Хамали Студенти Транспорт". Като познавам повечето от хората, които седят зад тази абревиатура, се питам през смях - вече не е ли време да се пишат "Хамали Аспиранти Транспорт" или "Хамали Доценти Транспорт" или пък даже "Хамали Професори Транспорт"? Явно не [...]