Преместване на Офис

Hamali.BG е специализиран не само в местене на домакинства, а предлага също и първокласно преместване на офиси. След предварителният оглед за правилната оценка на обема и спецификата на задачат и удобрена оферта, остава същинската работа. Основните етапи на едно офис преместване са два: Планиране - Предварителна среща - Доставка на кашони и опаковъчни материали - Етикиране [...]

Преместване на мебели

Привет от Hamali.BG. Почти всяко корпоративно преместване на мебели в София се осъществява от фирми, наети за тази дейност. Отдавна отминаха времената, когато мениджърите на фирми, на които предстои преместване вербуваха собствения си персонал за нетипичната за тях дейност по преместване на мебели и багаж. Hamali.BG предлага пълния набор от дейности съпътстващи безпроблемното и професионално преместване [...]